Khoa kinh doanh quốc tế học viên ngân hàng

Khoa kinh doanh quốc tế – Học viện ngân hàng

Những điều cần biết về Khoa kinh doanh quốc tế – Học viện ngân hàng

1. Lịch sử thành lập khoa kinh doanh quốc tế – Học viện ngân hàng

Khoa Kinh doanh quốc tế được thành lập vào ngày 25/11/2014, theo Quyết định 234/QĐ-HV-TCCB của Giám đốc Học viện ngân hàng. lớp kế toán thuế

Khoa Kinh doanh quốc tế được hợp nhất từ Bộ môn Thanh toán quốc tế (trực thuộc Khoa Ngân hàng) và Nhóm môn Kinh tế quốc tế (trực thuộc Bộ môn Kinh tế). học kế toán thực hành ở đâu

Vào ngày 15/01/2015, Khoa Kinh doanh quốc tế đã có buổi ra mắt long trọng trước toàn thể cán bộ – giảng viên và sinh viên Học viện ngân hàng.

2. Cơ cấu tổ chức khoa kinh doanh quốc tế

Khoa kinh doanh quốc tế

3. Đội ngũ giảng viên của khoa kinh doanh quốc tế

Khoa Kinh doanh quốc tế tự hào về đội ngũ giảng viên đông đảo được đào tạo tại những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và quốc tế, gồm có 30 người, trong đó: cách tính giá fob

 • Giáo sư: 1
 • Tiến sĩ: 8
 • Thạc sĩ: 21
 • Giảng viên đang làm Nghiên cứu sinh: 14 khóa học xuất nhập khẩu thực tế
 • Số giảng viên được đào tạo Đại học / Thạc sĩ tại nước ngoài: 28

4. Chương trình học ngành kinh doanh quốc tế

TT Mã học phần Tên học phần (Tiếng Việt và Tiếng Anh) Số tín chỉ Ghi chú
I. Phần kiến thức giáo dục đại cương (33+11 tín chỉ)
    a. Các học phần bắt buộc 33  
1 PLT05A Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin I 2
2 PLT02A Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin II 3
3 PLT03A Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam học kế toán online cho người mới bắt đầu 3
4 PLT06A Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
5 ENG01A Tiếng Anh I 3
6 ENG02A Tiếng Anh II 3
7 ENG03A Tiếng Anh III 3
8 MAT10A Toán kinh tế I 3
9 MAT11A Toán kinh tế II 3
10 LAW01A Pháp luật đại cương 3
11 IS01A Tin học đại cương 3
12 BUS13A Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình 2
b. Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Giáo dục thể chất 11
1 SPT01A Giáo dục quốc phòng 8
2 SPT02A Giáo dục thể chất 3
II. Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (91 tín chỉ)
II.1 Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành (60 tín chỉ)
II.1.1   Kiến thức cơ sở khối ngành 9  
a. Các học phần bắt buộc 9
1 ECO01A Kinh tế vi mô 3
2 ECO02A Kinh tế vĩ mô 3
3 ECO03A Kinh tế quốc tế 3
II.1.2   Kiến thức cơ sở nhóm ngành 9  
1 LAW02A Luật kinh tế 3
2 MKT01A Marketing  3
3 ENG04A Tiếng Anh IV 3
II.1.3 Kiến thức cơ sở ngành 15
1 ECO08A Kinh tế lượng 3
2 ACT01A Nguyên lý kế toán 3
3 BUS07A Môi trường kinh doanh quốc tế 3
4 FIN82A Tài chính tiền tệ 3
5 FIN03A Tài chính quốc tế 3
II.1.4 Kiến thức ngành và bổ trợ 27  
    a. Các học phần bắt buộc 24  
1 BUS12A Thương mại quốc tế đại cương 3
2 LAW12A Luật kinh doanh quốc tế 3
3 BUS09A Chính sách thương mại quốc tế 3
4 MGT28A Chiến lược kinh doanh quốc tế 3
5 MKT03A Marketing quốc tế 3
6 FIN53A Đầu tư quốc tế 3
7 MGT44A Quản trị chuỗi cung ứng 3
8 IS42A* Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3  
    b. Các học phần tự chọn 3  
Sinh viên chọn 1 trong 4 học phần
1 FIN06A Thuế I học quản trị nhân sự chuyên nghiệp 3
2 ACT02A Kế toán tài chính I 3
3 FIN52A Quản trị tài chính công ty đa quốc gia 3
4 FIN02A Tài chính doanh nghiệp I 3
II.2.  Kiến thức chuyên ngành (21 tín chỉ)
    a. Các học phần bắt buộc 18  
1 BUS10A Đàm phán quốc tế 3
2 BUS14A* Logistics và vận tải quốc tế 3
3 BUS01A Giao dịch thương mại quốc tế 3
4 BUS17A Quản trị hối đoái trong kinh doanh quốc tế 3
5 FIN23A Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương 3
6 BUS11A Chính sách và nghiệp vụ hải quan 3
b. Các học phần tự chọn: 3
Sinh viên chọn 1 trong 3 học phần  
1 IS35A Thương mại điện tử 3
2 MGT33A Quản trị dự án đầu tư quốc tế 3
3 BUS16A Rủi ro trong kinh doanh quốc tế 3
II.3. Khoá luận, chuyên đề tốt nghiệp (10 tín chỉ)
1 GRA76A Khoá luận tốt nghiệp 9  
2 BUS18A Thực hành phân tích thị trường xuất nhập khẩu học kế toán online cho người mới bắt đầu 1  
Học phần bổ sung đối với sinh viên không viết khoá luận     
1 BUS19A Kỹ năng tài trợ thương mại quốc tế 3  
2 BUS13A Chứng từ thương mại và quy trình xuất – nhập khẩu 3  
3 GRA56A Chuyên đề tốt nghiệp 3  
4 BUS18A Thực hành phân tích thị trường xuất nhập khẩu 1  

 

Những câu hỏi thường gặp về khoa kinh doanh quốc tế – Học viện Ngân hàng

1. Học khoa kinh doanh quốc tế – Học viện ngân hàng có phải học bằng tiếng anh hết không?

 • Học ngành kinh doanh quốc tế – BAV các em sẽ được học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh (từ năm 3) nhưng học phí thì vẫn như chương trình Đại học chính quy bình thường nhé 
 • Khoa sử dụng giáo trình song ngữ: giáo trình tiếng anh từ các trường Đại học nước ngoài và giáo trình tiếng Việt do chính Thầy Cô dịch và biên soạn lại nên rất dễ tiếp thu. tự học kế toán online

2. Học tiếng anh có khó không?

 • Trong khi học các Thầy Cô sẽ điều chỉnh theo trình độ của lớp, có thể giải thích thêm bằng tiếng Việt hoặc phụ đạo ngoài giờ nên em không cần lo lắng nhé.
 • Hơn nữa, mình có 2 năm đầu Đại Học học các môn cơ bản để ôn luyện tiếng Anh mà. chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
  Các anh chị đầu vào cũng không giỏi tiếng Anh lắm đâu, nên các em yên tâm nhé!

3. Học phí học tiếng anh có đắt không?

Mặc dù được học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh nhưng học phí chuyên ngành Kinh doanh quốc tế – Học viện ngân hàng thì vẫn như chương trình Đại học chính quy nhé!

4. Môi trường học tập ở Khoa kinh doanh quốc tế – Học viện ngân hàng

 • Hầu hết các Thầy Cô đều đi du học nước ngoài về nên rất trẻ và năng động, lại cực kỳ dễ gần. học xuất nhập khẩu
 • Chương trình học cũng không quá áp lực.
 • Ngoài ra, khoa kinh doanh quốc tế – Học viện ngân hàng
 • Các anh chị khóa trên cũng rất nhiệt tình, cởi mở, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệp, tài liệu và cả các thông tin tuyển dụng cho các em khóa sau nữa nhé

5. Học ngành kinh doanh quốc tế ra trường làm gì?

Cơ hội nghề nghiệp ngành kinh doanh quốc tế rất đa dạng

 • Sau khi ra trường, em vừa có thể làm ở các Ngân hàng (Các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế như Thanh toán quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh ngoại hối, Tài trợ thương mại…), vừa có thể làm ở các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Logistics, vận tải, bảo hiểm, giao nhận…
 • Với khả năng tiếng Anh và kiến thức về kinh doanh Quốc tế, các em còn có thể ứng tuyển các vị trí trong các tập đoàn đa quốc gia, hay các công ty FDI hoặc lựa chọn công việc tại các cơ quan quản lý nhà nước như Hải quan, Bộ công thương, Bộ kế hoạch đầu tư… học kế toán ở đâu tốt nhất tại hà nội

6. Khoa kinh doanh quốc tế có đặc điểm gì khác biệt so với các khoa/hệ đào tạo khác của học viện ngân hàng

 • Là khoa duy nhất phụ trách đào tạo tất cả các nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế như: Thanh toán quốc tế, Kinh doanh ngoại hối, Tài trợ thương mại… ở Học viện ngân hàng. iss la gi
  Tổ chức các chương trình thực tế doanh nghiệp và các buổi gặp gỡ, chia sẻ cùng chuyên gia trong nước và nước ngoài.
  Được lựa chọn viết khóa luận bằng tiếng Anh giống như các chương trình chất lượng cao và chương trình ngôn ngữ Anh của Học viện Ngân hàng

7. Học kinh doanh quốc tế là học những kiến thức gì?

Học kinh doanh quốc tế gồm các môn chuyên ngành như:

 • Môi trường kinh doanh quốc tế 
 • Chiến lược Kinh doanh Quốc tế
 • Đầu tư Quốc tế học kế toán online
 • Thương mại đại cương
 • Chính sách thương mại Quốc tế
 • Hải quan
 • Thanh toán quốc tế
 • Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế…

Xem thêm: 10 lý do Tôi chọn học viện ngân hàng

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *