Tổng hợp phím tắt trong excel

Phím Tắt Trong Excel – Các Phím Tắt Trong Excel Thông Dụng

Excel là một trong những công cụ hữu ích đối với nhiều ngành nghề và có Excel công việc tính toán sẽ trở nên dễ dàng hơn đặc biệt là với kế toán viên.

Những hàm cơ bản trong Excel sẽ giúp ích khá nhiều trong công việc tính toán nhưng nếu như dùng chuột để xử lý các phép tính thì tốc độ giảm đi nhiều. Nếu có thể nắm rõ được tổ hợp phím tắt trong Excel thì công việc sẽ được thực hiện một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn rất nhiều.

Dưới đây Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng là tổng hợp các phím tắt trong Excel thông dụng.

Phím Tắt Trong Excel – Các Phím Tắt Trong Excel Thông Dụng

1. Các phím tắt trong Excel thường sử dụng

Ctrl + W: Đóng trang hiện tại

Ctrl + O: Mở file đã lưu

Ctrl + N: Tạo file mới

Ctrl + A: Bôi đen toàn bộ văn bản hoặc bảng tính

Ctrl + B: Chữ đậm

Ctrl + I: Chữ nghiêng

Ctrl + U: Chữ gạch chân

Ctrl + P: Bật hộp thoại in ấn

Ctrl + F: Mở hộp thoại tìm kiếm

Ctrl + H: Mở hộp thoại và thay thế

Ctrl + S: Lưu trang

Ctrl + C: Sao chép nội dung của ô được chọn

Ctrl + V: Dán vùng chọn

Ctrl + X: Cắt nội dung của ô được chọn

Ctrl + Z: Hoàn tác hoạt động gần đây

Ctrl + Y: Khôi phục lệnh vừa bỏ

Ctrl + 1: Hiển thị hộp thoại Format Cells

Ctrl + 0: Ẩn cột

Ctrl + Shift + 0: Hiện các cột vừa ẩn

Ctrl + 9: Ẩn hàng

Ctrl + shift + 9: Hiện các dòng vừa ẩn

Ctrl + 8: Chọn vùng dữ liệu liên quan đến ô (cell) hiện tại

Ctrl + (-): Xóa các ô, khối ô hàng

Ctrl + Shift + (+): Chèn thêm ô trống

Ctrl + Shift + F: Hiện danh sách phông chữ

Ctrl + Shift + P: Hiện danh sách cỡ chữ

Ctrl + F4: Đóng bảng tính

Alt + F4: Thoát Excel

Alt + tab: Di chuyển hai hay nhiều file kế tiếp

Alt + H: Đi đến tab trang đầu

Alt + N: Đi đến tab chèn

Alt + P: Đi đến tab bố trí trang

Alt + A: Đi đến tab dữ liệu

Alt + W: Đi đến tab dạng xem

Alt + Z: Chuyển chế độ gõ tiếng anh sang tiếng việt

Shift + F2: Tạo chú thích cho ô

Shift + F10: Mở menu ngữ cảnh

2. Phím Tắt Định Dạng Trong Excel

Ctrl + Shift + (-): Xóa đường viền cho các ô đang chọn

Ctrl + Shift + #: Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm

Ctrl + Shift + $: Định dạng với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift + %: Định dạng không có số thập phân

Ctrl + Shift + &: Thêm viền ngoài

Ctrl + Shift + ( : Hiển thị dòng ẩn

Ctrl + Shift + ?: Định dạng kiểu Number với hai chữ số thập phân

Ctrl + Shift + ~: Định dạng số kiểu General

Ctrl + Shift + “ : Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ ô hiện hành

Ctrl + Shift + =: Chèn ô trống hoặc dòng trống

Ctrl + Shift + ^: Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân

3. Phím Tắt Di Chuyển Trong Excel

Ctrl + mũi tên: Di chuyển đến vùng dữ liệu kế tiếp

Ctrl + Home: Về ô đầu Worksheet

Ctrl + End: Về ô có dữ liệu cuối cùng

Ctrl + Shift + Home: Chọn từ ô hiện tại đến ô A1

Ctrl + Shift + End: Chọn từ ô hiện tại đến ô có dữ liệu cuối cùng

Page Up: Di chuyển lên trên một màn hình tính

Page Down: Di chuyển xuống dưới một màn hình tính

Alt + Page Up: Di chuyển sang trái một màn hình tính

Alt + Page Down: Di chuyển sang phải một màn hình tính

4. Phím Tắt Với Sheet Trong Excel

Ctrl + tab, Ctrl + F6: Chuyển đổi qua lại giữa các trang tính đang mở

Ctrl + F2: Xem trước khi in

Ctrl + Page Up: Chuyển sang Sheet liền ngay bên trái (liền trước) Sheet đang mở (phím tắt chuyển sheet trong excel)

Ctrl + Page Down: Chuyển sang Sheet liền ngay bên phải (liền sau) Sheet đang mở

REVIEW Khóa Học Tin Học Văn Phòng Ở Đâu Tốt Nhất

Các phím tắt trong excel

5. Phím Tắt Các Thao Tác Với Ô, Dòng, Cột Trong Excel

Ctrl + 1: Mở hộp thoại định dạng ô

Ctrl + Shift + F hoặc Ctrl + Shift + P: Định dạng phông chữ trong hộp thoại định dạng ô

F2: Đưa con trỏ vào trong ô

F4: Lặp lại thao tác trước

F9: Tính tất cả các bảng trong tất cả các bảng tính

F12: Lưu văn bản với tên khác

Ctrl + Shift + F2: Mở và trả lời chú thích

Shift + F2: Mở và sửa ô ghi chú

Shift + F9: Tính toán bảng tính hoạt động

Shift + F3: Chèn một hàm thành một công thức

Shift + F11: Chèn một trang bảng tính mới

Ctrl + Spacebar: Chèn cột

Shift + Spacebar: Chèn dòng (phím tắt chèn dòng trong excel)

Ctrl + 0: Ẩn các cột hiện tại

Ctrl + Shift + 0: Hiện các cột trong vùng bị ẩn

Alt + H, A, R: Căn ô sang phía bên phải

Alt + H, A, C: Căn giữa ô

Alt + H, A, L: Căn ô sang phía bên trái

Alt + I + C: Chèn cột mới

Alt + I + R: Chèn hàng mới

Ctrl + Shift + (+): Mở hộp thoại Insert (chèn) sẽ xuất hiện để bạn lựa chọn giữa di chuyển ô hay là chèn thêm hàng hoặc cột, chèn thêm nhiều hàng hoặc nhiều cột

6. Phím Tắt Chèn Và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Trong Excel

Phím tắt Undo/Redo:

– Ctrl + Z: Hoàn tác hành động trước đó (nhiều cấp) – Undo

– Ctrl + Y: Đi tới hành động tiếp đó (nhiều cấp) – Redo

Làm việc với Clipboard:

– Ctrl + C: Sao chép nội dung của ô được chọn

– Ctrl + X: Cắt nội dung của ô được chọn

– Ctrl + V: Dán nội dung từ clipboard vào ô được chọn

– Ctrl + Alt + V: Nếu dữ liệu tồn tại trong clipboard: hiển thị hộp thoại Paste Special.

Các phím tắt chỉnh sửa bên trong ô Excel

– Alt + Enter: Phím tắt Xuống dòng trong cùng một ô Excel

– Enter: Hoàn thành 1 ô và di chuyển xuống ô phía dưới

– Shift + Enter: Hoàn thành nhập 1 ô và di chuyển lên ô phía trên

– Tab/Shift + Tab: Hoàn thành nhập 1 ô và di chuyển đến ô bên phải hoặc bên trái

– Esc: Hủy bỏ việc sửa chữa trong 1 ô

– Backspace: Xóa ký tự bên trái của con trỏ văn bản, hoặc xóa các lựa chọn

– Delete: Xóa ký tự bên phải của con trỏ văn bản hoặc xóa các lựa chọn

– Ctrl + Delete: Xóa văn bản đến cuối dòng

– Alt + H + F + C: Phím tắt tô màu trong Excel, bạn chọn ô có dữ liệu muốn đổi màu, nhấn phím Alt rồi nhấn H, vẫn giữ Alt rồi nhấn tiếp F, tiếp tục giữ Alt và nhấn C rồi chọn màu cần đổi

Chỉnh sửa các ô hoạt động hoặc lựa chọn

– Ctrl + D: Copy nội dung ở ô bên trên

– Ctrl + R: Copy ô bên trái

– Ctrl + “: Copy nội dung ô bên trên và ở trạng thái chỉnh sửa

– Ctrl + ‘: Copy công thức của ô bên trên và ở trạng thái chỉnh sửa

– Ctrl + –: Hiển thị menu xóa ô/hàng/cột

– Ctrl + Shift + +: Hiển thị menu chèn ô/hàng/cột

– Shift + F2: Chèn/Chỉnh sửa một ô comment

– Shift + F10, sau đó M: Xóa comment

– Alt + F1: Tạo và chèn biểu đồ với dữ liệu trong phạm vi hiện tại

– F11: Tạo và chèn biểu đồ với dữ liệu trong phạm vi hiện tại trong một sheet biểu đồ riêng biệt

– Ctrl + K: Chèn một liên kết

Xem thêm: 

Trên đây là toàn bộ các phím tắt trong Excel được sử dụng phổ biến. Mong rằng với những phím tắt này sẽ giúp nâng cao hiệu suất làm việc cho các bạn thường xuyên phải thao tác trên Excel

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *